Derksen veilingbedrijf
Twitter Facebook Blogspot Blogspot Nieuwe catalogusTaxatie

Een van de activiteiten van Derksen Veilingbedrijf is het verrichten van taxaties ten behoeve van assurantie, boedelverdeling, successie of liquidatie.

Een taxatie wordt verricht volgens de landelijke normen zoals die zijn vastgesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken.Taxaties worden binnen twee werkdagen uitgewerkt en toegezonden.

Federatie TMV

De Federatie TMV is de enige beroepsorganisatie van gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders in
roerende zaken in Nederland. Rechtsvoorganger van de Federatie is de in 1951 opgerichte Nederlandse
organisatie van makelaars, veilinghouders en beëdigde taxateurs in roerende goederen en machinerieën

Beroepsbelangen

De Federatie heeft ruim 300 leden en heeft o.a. ten doel het behartigen van de beroepsbelangen van de aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en de vakbekwaamheid van haar leden. Ook al heeft de overheid in 1996 de wettelijke eisen aan veilinghouders en enige jaren later aan taxateurs en makelaars ingetrokken - waardoor de term  'beëdigd'  haar waarde verloor -de leden van de Federatie blijven zich inzetten voor het behouden van het hoge niveau van professionaliteit.

Toelating

Om toegelaten te worden als lid van de Federatie dient de taxateur, makelaar of veilinghouder te beschikken over aantoonbare vakkennis. Die vakkennis wordt getoetst d.m.v. examens op het betreffende vakgebied. In 2002 is daar nog de verpichting tot persoonscertificatie aan toegevoegd.  Aangesloten bij de Federatie zijn gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders met tal van specialisaties o.a. op de gebieden van kunst en antiek, muziekinstrumenten, merken en modellen, machinerieën en bedrijfsinventarissen, etc. Een overzicht van alle vakgebieden vindt u onder de functie "zoeken"