Taxatie

Een van de activiteiten van Derksen Veilingbedrijf is het verrichten van taxaties ten behoeve van assurantie, boedelverdeling, successie of liquidatie.

Een taxatie wordt verricht volgens de landelijke normen zoals die zijn vastgesteld door de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken.Taxaties worden binnen twee werkdagen uitgewerkt en toegezonden.

Federatie TMV

De Federatie TMV is de enige beroepsorganisatie van gecertificeerde taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken in Nederland. Rechtsvoorganger van de Federatie is de in 1951 opgerichte Nederlandse organisatie van makelaars, veilinghouders en beëdigde taxateurs in roerende goederen en machinerieën

Beroepsbelangen

De Federatie heeft ruim 300 leden en heeft o.a. ten doel het behartigen van de beroepsbelangen van de aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en de vakbekwaamheid van haar leden. Ook al heeft de overheid in 1996 de wettelijke eisen aan veilinghouders en enige jaren later aan taxateurs en makelaars ingetrokken - waardoor de term  'beëdigd'  haar waarde verloor -de leden van de Federatie blijven zich inzetten voor het behouden van het hoge niveau van professionaliteit.