Derksen veilingbedrijf
Twitter Facebook Blogspot Blogspot Nieuwe catalogusInbreng

Tijdens onze openingstijden is er gelegenheid tot het inbrengen van kunst, antiek en inboedelgoederen. Een enkel stuk, een complete verzameling maar ook een gehele inboedel. Derksen biedt u de mogelijkheid een woning of kamer "bezemschoon" op te leveren.

Voor het ontruimen van een inboedel kan er vooraf een offerte worden gegeven. Alle werkzaamheden worden zeer overzichtelijk door Derksen geregeld.Derksen staat garant voor een vlotte en accurate afhandeling. De opbrengsten van inbreng worden door ons in een Stichting Derdengelden gedeponeerd om uitbetaling naar inbrengers te garanderen. Voor het inbrengen gelden de door de Federatie TMV opgestelde algemene voorwaarden

Vervoer

Het vervoeren van de vaak kostbare veilinggoederen geschiedt geheel in eigen beheer. Met vakmanschap vervoeren wij dagelijks goederen vanuit het hele land naar ons veilinghuis. Een team van enthousiaste mensen zorgt voor veilig en snel vervoer.

Actueel

U kunt via de post een uitnodiging voor elke veiling ontvangen, maar ook via email kunt u op de hoogte blijven van ons bedrijf. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief en de uitnodiging. De catalogus ontvangt u vlak voor aanvang van de kijkdagen en wordt beschikbaar gesteld in Adobe Acrobat Reader (.pdf) en in Microsoft Word (.doc) formaat.